De gode løsningene - mulighetene du ikke ser selv


Vi har oppdrag innenfor reguleringsplanlegging og eiendomsutvikling, idrettsanlegg og idrettshall, kontor- og administrasjonsbygg, kjøpesenter, restaurant, konferanse/overnatting, prosjekter med sammensatte formål, nærings- og industribygg, legekontor, barnehager, kultur- og forsamlingshus og alle former for boligbygg, inkludert omsorgsbolig.

Om prosjektet

Decosenteret er tegnet med inspirasjon fra ¨Den sorte diamant¨ i København. Det ble først prosjektert som kjøpesenter med har de senere årene blitt omtegnet og bygget ut for kontorformål. 

 

OPPDRAGSGIVER:  Raglamyr Eiendom AS

OMFANG: Nybygg/påbygg - Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker. Tiltaksklasse 2.

 

OPPDRAGSGIVER:  Appex 

FOTOGRAF: Appex

OMFANG: ansvarlig arkitekt/interiørarkitekt

 

For Appex har vi tegnet en planløsning og interiørkonsept som skulle utvides i takt med firmaet.

Da Appex består av mange kreative sjeler lagde vi et interiørkonsept med kvasse linjer som skaper spennende rom.

 

 
interiør_kontor_appex_arkitekt_kolstø_bar_5.jpg

-The Appex Bar-  Hvem kunne ikke tenkt seg egen bar på arbeidsplassen? Her laget vi skisser på bar-løsning med egen tappekran.

 
interiør_kontor_appex_arkitekt_kolstø_amfi_3.jpg

 

 

Appex Amfi. Spesialtegnet samlingspunkt for personalmøter og større arrangementer

 
interiør_skisse_kontor_appex_arkitekt_kolstø_10.jpg

om prosjektet

Haraldsgata 190 er et forretning/ kontorbygg i Haugesund sentrum. Bygget er utformet etter krav fra kommunen om at bygget skulle gjenspeile tidligere eiendomsinndeling i kvartalet.  

 

OPPDRAGSGIVER:  Flotmyr Eiendom AS

FOTOGRAF: Arkitektfirmaet Knut Kolstø A

OMFANG: Utarbeidelse av reguleringsplan. Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker. Tiltaksklasse 3. 

 

om prosjektet

Breidablikkgården er et forretning/ kontorbygg i Haugesund sentrum. Her overtok vi ansvaret for arkitektur etter godkjent rammesøknad.

OPPDRAGSGIVER:  Skåregaten 127 AS

FOTOGRAF: Arkitektfirmaet Knut Kolstø 

OMFANG: Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker. Tiltaksklasse 3


Vinduer fra gulv til tak gir kontorene en unik romfølelse


arkitekt_kolstø_moderne_nybygg_breidablikkgården_haugesund_7av11.jpg

 

OPPDRAGSGIVER:  Arkitektfirmaet Knut Kolstø

FOTOGRAF: Eli Hovland

OMFANG: ansvarlig arkitekt/interiørarkitekt

interiør_kontor_arkitekt_kolstø_3.jpg
 
interiør_kontor_arkitekt_kolstø_17.jpg

Gode rom skapes gjennom bruk av lys, farger, kontraster, materialer og rommets geometri.


interiør_kontor_arkitekt_kolstø_16.jpg
 

om prosjektet

OPPDRAGSGIVER:  Rennesøy Kommune

FOTOGRAF: Arkitektfirmaet Knut Kolstø 

OMFANG: Ansvarlig prosjekterende arkitektur, tiltaksklasse 2

 
 

om prosjektet

Westcon Løfteteknikk,  kontorbygg og oppføring av ny lagerhall.

OPPDRAGSGIVER:  Westcon Løfteteknikk

FOTOGRAF: Haugland luftfoto

OMFANG: Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker. Tiltaksklasse 2