Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS tilbyr rådgiving og prosessbistand, samt utarbeidelse av detaljreguleringer.


om prosjektet

OPPPDRAGSGIVER: Aksdal Senterutvikling AS

OMFANG: Detaljregulering

arkitekt_kolstø_plankart_Italienskel_andsby_reguleringskart.jpg

om prosjektet

OPPPDRAGSGIVER: Baadeholmen Slipp AS

OMFANG: Detaljregulering

arkitekt_kolstø_baadeholmen_plankart.jpg