Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS ble etablert av Knut Kolstø i 1979. I september 2017 flyttet vi inn i nye lokaler i Aksdal næringspark. For tiden består vårt designteam av 3 arkitekter med utdannelse og praksis fra Trondheim, Bergen og Dublin.


Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker.


arkitekt_kolstø_bolig.jpg

allsidig erfaring med alle typer bygg

Våre prosjekter varierer mye i størrelse. Vi har ingen begrensninger hva gjelder type prosjekt vi tar på oss, da gleden og inspirasjonen ligger i en variert oppdragsportefølje.

Vi har oppdrag innenfor reguleringsplanlegging og eiendomsutvikling, idrettsanlegg og idrettshall, kontor- og administrasjonsbygg, kjøpesenter, restaurant, konferanse/overnatting, prosjekter med sammensatte formål, nærings- og industribygg, barnehager, kultur- og forsamlingshus og alle former for boligbygg, inkludert omsorgsbolig.

Vi har fokus på å gjør en best mulig jobb for den enkelte uavhengig av størrelse på prosjektet. Vi ønsker å ha et godt samspill og en nær kontakt med kunden, og mener dette er nøkkelen til et vellykket prosjekt.

 

arbeidsområder

 • Arkitektur
 • Interiørarkitektur
 • Brannsikkerhet og byggeteknikk
 • Byggeledelse og prosjektledelse på våre og andres prosjekter

"Vår spesielle ekspertise er at vi har kompetanse på masternivå innenfor arkitektur og interiørarkitektur i firma. Dette gir våre prosjektene en helhetlig arkitektur, der hver minste detalj blir ivaretatt."


Sentral godkjenning viser at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene vi utfører i byggenæringen

 

Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker. Denne godkjenningen finnes i registeret over sentralt godkjente foretak hos Direktoratet for byggkvalitet.

Godkjenningsområdet omfatter Arkitektonisk utforming av alle typer byggverk også omfattende endringer i eksisterende byggverk.

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3 kan være:

 • Byggverk, i tett bystruktur
 • Byggverk i krevende arkitektonisk og historisk miljø
 • Flerfunksjonelle byggverk med store krav til planløsning
 • Bygninger med BRA over 5 000 m2
 • Bygninger med mer enn 5 etasjer

 

 

Som Ansvarlig Søker er vi koordinator mellom prosjekt og myndighet, formidler prosjektinformasjon og sørger for at myndighetenes krav ivaretas.

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse søknader, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende.
Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever omfattende koordinering.

Sentral godkjenning innebærer at vi:

 • Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
 • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift
 • Har betalt skatter og avgifter