Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer.


Interiørarkitekten har kunnskap og bred erfaring i å vurdere fargebruk og hvilke innvendige materialer som fremstår som riktige i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen. Dette er nødvendig kompetanse for å skape miljøvennlige og godt universelt utformede løsninger.

 

OPPDRAGSGIVER:  Appex 

FOTOGRAF: Appex

OMFANG: ansvarlig arkitekt/interiørarkitekt

 

For Appex har vi tegnet en planløsning og interiørkonsept som skulle utvides i takt med firmaet.

Da Appex består av mange kreative sjeler lagde vi et interiørkonsept med kvasse linjer som skaper spennende rom.

 

 
interiør_kontor_appex_arkitekt_kolstø_bar_5.jpg

-The Appex Bar-  Hvem kunne ikke tenkt seg egen bar på arbeidsplassen? Her laget vi skisser på bar-løsning med egen tappekran.

 
interiør_kontor_appex_arkitekt_kolstø_amfi_3.jpg

 

 

Appex Amfi. Spesialtegnet samlingspunkt for personalmøter og større arrangementer

 
interiør_skisse_kontor_appex_arkitekt_kolstø_10.jpg

 

OPPDRAGSGIVER:  Arkitektfirmaet Knut Kolstø

FOTOGRAF: Eli Hovland

OMFANG: ansvarlig arkitekt/interiørarkitekt

interiør_kontor_arkitekt_kolstø_3.jpg
 
interiør_kontor_arkitekt_kolstø_17.jpg

Gode rom skapes gjennom bruk av lys, farger, kontraster, materialer og rommets geometri.


interiør_kontor_arkitekt_kolstø_16.jpg
 

 

OPPDRAGSGIVER:  privat oppdragsgiver

FOTOGRAF: Eli Hovland

OMFANG: interiørarkitekt

 

 

arkitekt_kolstø_fritidsbolig_interiør_sveio_3av8.jpg